Per 1 april heeft SDWH een nieuwe penningmeester

Langs deze weg wil het bestuur u laten weten dat per 1 april Dhr. Dick van Ee is teruggetreden als penningmeester van onze organisatie. Wij danken Dhr. Van Ee voor zijn gedrevenheid en consciëntieuze aanpak in het vervullen van deze werkzaamheden. In de afgelopen jaren heeft hij heel veel voor onze organisatie betekend.

Wij zijn verheugd dat de penningmeestertaken van Dhr. Van Ee per 1 april jl. zijn overgenomen door Dhr. Ron Manshande die als nieuwe bestuurder van SDWH is aangetreden.

Dhr. Ron Manshande is te bereiken via:

Email:   penningmeester.sdwh@gmail.com

We willen Dhr. Manshande heel veel succes en arbeidsvreugde toewensen bij de uitvoering van deze belangrijke taak binnen ons bestuur.