In Tulip Garden Home en Tulip Garden Hostel werken lokale en zeer toegewijde medewerkers. Deze maken het met zijn allen mogelijk dat “onze” kinderen er met plezier verblijven en zich onderdeel van een grote familie voelen.
De medewerkers zorgen voor de dagelijkse leiding en gang van zaken, het eten, de was, de moestuin, het onderwijs, het vervoer, het vee, de techniek, de administratie en alles wat er nog meer bij komt kijken.

Ook in India is er veel vraag naar arbeidskrachten en veel van de medewerkers in Tulip Garden kunnen elders aan de slag voor een hoger loon dan dat de SDWH hun kan bieden. Wij zijn dankbaar dat het verloop van medewerkers binnen Tulip Garden zeer laag is en dat veel medewerkers zich verbonden voelen met de Tulip Garden familie.   

De algehele leiding van Tulip Garden Home en Hostel in India valt onder de eindverantwoording van Chandana en Hanuma. Een echtpaar dat woont in een huis op het terrein van Tulip Garden. Zij zijn beiden opgegroeid in Tulip Garden en zijn als geen ander bekend met kernwaarden van de SDWH en de lokale wetgeving en regels zoals deze door de Indiase regering aan tehuizen worden gesteld.