Educatie TULIP GARDEN 

Achtergronden. Onderwijs van levensbelang!!

Tulip Garden biedt de kinderen goede voeding, kleding en een goede structuur in een liefdevolle omgeving waarbij ze een positief gezinsleven ervaren. Dit draagt bij aan een positieve ontwikkeling van hun eigenwaarde.

Het is ons doel om de kinderen te  helpen zelfstandig te worden. Een van de belangrijkste peilers daarbij is onderwijs. We willen de kinderen helpen een zo goed mogelijk passende opleiding af te ronden en hun mogelijkheden in de toekomst daarmee te vergroten.

Meer focus

Er gebeurt al veel op Tulip Garden. Momenteel gaan de kinderen van Tulip Garden dagelijks naar school of college. Gelukkig zijn er veel opleidingen in het gebied.

Tulip Garden heeft een goede communicatie en samenwerking met goede scholen in de buurt,maar het verdient verbetering.  De kwaliteit van scholen en leraren varieert nogal en extra hulp en motivatie van de kinderen blijft noodzakelijk.

Doel:

We stellen ons het volgende ten doel:

 • We willen de komende jaren een meer gerichte, betere en individuelere DSC00652begeleiding van de kinderen bij hun opleiding.
 • de hiervoor benodigde structuur en faciliteiten binnen Tulip Garden creëren
 • de kinderen helpen hun eerste staatsexamen in de 10e klas en hun examen in de 12e klas te halen
 • de mogelijkheid vergroten zo lang mogelijk door te studeren als mogelijk.
 • verhoging van motivatie en plezier laten ervaren van leren
 • kinderen vroeg in aanraking laten komen met lezen
 • verbetering van het Engels ook van de medewerkers
 • ondersteunen van scholen waar onze kinderen heen gaan, wat ook afstraalt op andere kinderen op die scholen
 • directe en indirecte kosten van educatie voor de komende jaren veilig worden gesteld.

Dit jaar zijn er een aantal acties ingezet. Er is al veel gebeurd:

 • De reeds werkzame leraar Anil is aangenomen voor ca 4 dagen per week. Anil ondersteunt de kinderen dagelijks bij huiswerk en examens.
 •  In de zomerperiode is er een speciaal klaslokaal met inrichting en lesmaterialen opgezet. Hierdoor kunnen de kinderen geconcentreerder werken en bijles krijgen.bijles
 • In de zomer periode zijn twee Nederlandse leraren, Maartje en Casper op Tulip Garden geweest en hebben met Anil een goed structuur van (bij)les ingezet. Ook hebben zij het klaslokaal tot een motiverende omgeving omgetoverd. Komende kerstperiode gaan zij weer.
 • de afgelopen periode is er een bibliotheek ingericht met Engelse boeken. De Amerikaanse School Den Haag en een aantal andere mensen hebben wel 20 dozen boeken gedoneerd.  De boeken voor jong en oud worden allemaal geclassificeerd en we merken dat de kinderen er al veel plezier aan beleven om te lezen. Elke dag hebben we een leesuur op Tulip Garden.
 • resultaten op school worden goed gevolgd en kinderen gerichter geholpen bij aandachtspunten.
 • er is gerichter en regelmatig contact met scholen over voortgang.
 • er is een start gemaakt om het netwerk van goede opleidingen uit te breiden waar de kinderen heen kunnen gaan.
 • zonnepanelen op het klaslokaal worden aangelegd, aangezien de dagen erg kort zijn.
 • op een van de scholen heeft de SDWH ondersteunt door nieuwe schoolbankjes te geven een laptop en verbetering sanitair.
 • De Stichting Marcus en een ander stichting hebben bijgedragen aan een aantal structurele kosten zoals de kosten van de schoolbus, reservering nieuwe bus, salarissen, opleidingskosten, meubilair.

Wat willen we nog meer:

Er gebeurt al veel en een proces als dit gaat niet van de ene op andere dag.

 • verbetering van de processen die we al hebben ingezet.
 • we zijn naarstig op zoek naar iemand die op Tulip Garden de leiding van dit hele proces op zich gaat nemen. Goede mensen zijn niet makkelijk te vinden
 • opleidingen verzorgen  alle medewerkers van Tulip Garden om beter toegerust te zijn de kinderen ook mentaal te begeleiden maar ook Engelse scholing;
 • de studieruimte wordt vergroot en we hebben de ING bereid gevonden dit te financieren.
 • beter studiemateriaal en (bij)lesmateriaal kopen;
 • de bibliotheek verder opzetten;
 • zorgen voor de dekking van de kosten van educatie (schoolgeld, schoolmateriaal, uniformen etc.) en vervoer en andere gerelateerde kosten in de toekomst;
 • meer coaching van de kinderen bij toekomstkeuzes
 • de stichting in staat te blijven stellen om een aantal lokale scholen met hun gebouw of organisatie te ondersteunen;