Stichting Derde Wereld Hulp (SDWH) zet zich in voor kansarme kinderen in de omgeving van Vijayawada, een stad in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh aan de oostkust van India. Dit zijn kinderen uit de allerarmste gezinnen en weeskinderen.

In haar huizen, Tulip Garden Home en Tulip Garden Hostel, biedt SDWH de kinderen onderdak, voeding, gezondheidszorg, scholing, structuur en een liefdevol gezinsleven en daarmee de kans op een goede en zelfstandige toekomst.

Het belangrijkste doel is daarbij is de kinderen in staat te stellen op hun eigen benen te staan. De SDWH kiest er bewust voor om op relatief kleine schaal te werken. Dit maakt het mogelijk om kwalitatief goede zorg en begeleiding aan de kinderen te bieden. De SDWH heeft oog voor de mensen in de omgeving van haar projecten en wenst zoveel mogelijk samen te werken met lokale mensen, organisaties en overheidsinstanties en daaraan eveneens ondersteuning te bieden. De SDWH wil zo duurzaam mogelijk werken en street ernaar zo veel mogelijk zelfvoorzienend te zijn.

We maken het verschil tussen uitzichtloosheid en toekomst, maar ook tussen leven en dood.