In Tulip Garden Hostel verblijven maximaal 25 meisjes in de leeftijd van 6 tot 18 jaar.
Het zijn de kinderen van de allerarmste gezinnen uit de nabije omgeving. Tijdens de schoolvakanties gaan zij naar hun familie.

Het hostel is door SDWH in 2019 gebouwd op het terrein van Tulip Garden, maar heeft een eigen toegang en functioneert geheel zelfstandig volgens de regels die de Indiase wetgeving hieraan stelt.

De algehele leiding is in handen van Lakshmi. Zij is zelf opgegroeid in Tulip Garden Home en heeft na haar MBA-studie besloten om in het hostel te gaan werken.

Er zijn ook gezamenlijke activiteiten tussen Tulip Garden Home en Hostel. Zo wordt er samen op zondag gesport, bijlessen gevolgd, de kinderen gaan gezamenlijk in de schoolbus en ook de inkoop van benodigdheden zoals voeding vindt gezamenlijk plaats.

Tulip Garden Hostel heeft eigen lokale medewerkers voor de keuken, de schoonmaak en begeleiding van de kinderen.

Net als in Tulip Garden Home hebben de meisjes van het hostel een Nederlandse sponsor.