U kunt een kind uit Tulip Garden Home en Tulip Garden Hostel sponsoren.

Wat sponsort u en hoe lang?

In principe sponsort u een kind gedurende de tijd dat het naar school gaat (tot de 10e klas). De duur van de sponsoring hangt af van de leeftijd van het kind en de klas waarin zij/hij zit bij de start van de sponsoring. We hopen dat elk kind tot de 10e klas naar school kan gaan. Met het geld van uw sponsoring betaalt u het levensonderhoud van het kind en (een gedeelte) van de kosten van de school. Dit hangt af naar welke school het kind gaat. Als het sponsorkind wil door leren (naar college), zullen we met de sponsor overleggen over de kosten.

U kunt ook de vervolgstudie van kinderen sponsoren. De kosten van colleges en universities verschillen uiteraard per opleiding. Wij kunnen u daar verder over informeren.

Wat voor contact heeft u met een sponsorkind? 

Als u een kind of studie sponsort, ontvangt u post van het kind. De kinderen vinden het meestal erg leuk af en toe ook post van hun sponsor te ontvangen. Dit kunt u afstemmen met de contact persoon sponsorkinderen: Wilna Crielaard. U krijgt van uw sponsorkind informatie over het leven van het kind en uiteraard een foto. We proberen u zoveel mogelijk op de hoogte te houden over de situatie van het kind, ook met foto’s. Als u wenst, bent u welkom het kind te komen bezoeken. Graag in afstemming met de SDWH.

U kunt kiezen uit ondersteuning van kinderen in:

 Tulip Garden Home of Tulip Garden Hostel 

Voor 2017 is het sponsorgeld vastgesteld op:
•   Vanaf € 415,-  per kind, per jaar (of € 34,58 per maand) in Tulip Garden Home
•   Vanaf € 200,-  per kind, per jaar (of € 16,66 per maand) in Tulip Garden Hostel

In het begin van het kalenderjaar ontvangt u van Stichting Derde Wereld Hulp bericht over de betaling van uw sponsorbijdrage. U kunt het bedrag in één keer of automatisch in maandelijkse termijnen overmaken naar:

NL 81 RABO 035 18 89 086 of   NL 82 ABNA 043 46 90 325
t.n.v. Stichting Derde Wereld Hulp te Amstelveen
o.v.v. naam en sponsornummer kind

Als u interesse heeft om een kind te sponsoren, kunt u per mail contact opnemen met:

Margreet van Coeverden(voorzitter) (algemeen bestuurslid)
tel. 020 – 4964430
e-mail: sdwh@ziggo.nl, en/of tulipgarden@gmail.com

_____________________________________________________________________________

Paul Beenders (algemeen bestuurslid)
tel. 06-53497284
e-mail: pbeenders@planet.nl

______________________________________________________________________________

Wilna Crielaard (vrijwiilliger /coordinator sponsorkinderen.
tel. 06 24920684
e-mail: wilnacrielaard@icloud.com

_____________________________________________________________________________

Marlies van Heese ( vrijwilliger/fondsenwerving/web beheer)
tel. 06-53286650
e-mail: marliesvanheese@gmail.com