U kunt een kind uit Tulip Garden Home en Tulip Garden Hostel sponsoren. Wat sponsort u en hoe lang?

In principe sponsort u een kind gedurende de tijd dat het naar school gaat (tot de 10e klas). De duur van de sponsoring hangt af van de leeftijd van het kind en de klas waarin zij/hij zit bij de start van de sponsoring. We hopen dat elk kind tot de 10e klas naar school kan gaan. Met het geld van uw sponsoring betaalt u het levensonderhoud van het kind en (een gedeelte) van de kosten van de school afhankelijk van de school waar het kind naar toe gaat. Als het sponsorkind wil doorleren (naar college), zullen we met de sponsor overleggen over de kosten.

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om samen met een groep een kind te sponsoren.

U kunt ook de vervolgstudie van kinderen sponsoren. De kosten van colleges en universiteit verschillen uiteraard per opleiding. Wij kunnen u daar verder over informeren.

Wat voor contact heeft u met een sponsorkind?
Als u een kind of studie sponsort, ontvangt u post van het kind. De kinderen vinden het meestal erg leuk af en toe ook post van hun sponsor te ontvangen. Hierover wordt u dan nader geïnformeerd. U krijgt informatie over het leven van uw sponsorkind en uiteraard een foto. We proberen u zoveel mogelijk op de hoogte te houden over de vervolgsituatie van het kind.

U kunt kiezen uit ondersteuning van kinderen in Tulip Garden Home of Tulip Garden Hostel.
Het sponsorgeld is per januari 2024 vastgesteld op:
•   €480,- per kind per jaar (of € 40, per maand) in Tulip Garden Home
•   €240,- per kind per jaar (of € 20 per maand) in Tulip Garden Hostel

In het begin van het kalenderjaar ontvangt u van Stichting Derde Wereld Hulp bericht via de penningmeester over de betaling van uw sponsorbijdrage. U kunt het bedrag in één keer of automatisch in maandelijkse termijnen overmaken.

Als u interesse heeft om een kind te sponsoren, kunt u per mail contact opnemen met:
Margreet van Coeverden (voorzitter) e-mail: sdwh@ziggo.nl  en/of tulipgardenindia@gmail.com of een van de andere bestuursleden