Stichting Derde Wereld Hulp is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 41244465. Daarnaast zijn we ingeschreven bij de Belastingdienst te ‘s-Hertogenbosch als een artikel 24 instelling, conform lid 4 van de successiewet. Bovendien zijn we een ANBI organisatie, ingeschreven in Rozenburg ZH, alwaar ons secretariaat is gevestigd.

Margreet van Coeverden-Stoeckart (voorzitter)

Oostermeerweg 1
1184 TS AMSTELVEEN
tel. 020 – 4964430
e-mail: sdwh@ziggo.nl en/of tulipgardenindia@gmail.com
______________________________________________________________________________
vacature (secretaris)
e-mail:
______________________________________________________________________________
Ron Manshande (penningmeester)
tel:  072-5054907
email: penningmeester.sdwh@gmail.com
______________________________________________________________________________
Annet Senft (algemeen bestuurslid)
tel : 06-52494946 of thuis: 020-6454070
e-mail: annetsenft@hotmail.com
______________________________________________________________________________
Paul Beenders (algemeen bestuurslid)
tel. 06-53497284
e-mail: pbeenders@planet.nl

______________________________________________________________________________

Ons post adres in India:

Tulip Garden
Buthimillipadu Village
Doornumber 1 – 35
Gannavaran Mandal
Krishna district 521-101
Andhra Pradesh
India

Ons emailadres van de medewerkers in India:

chandanatulipgarden@gmail.com

_____________________________________________________________________________

Onze bankrekening:
NL 81 RABO  035 18 89 086
ten name van  Stichting Derde Wereld Hulp te Amstelveen