Uw steun is voor ons van levensbelang! Daarmee helpt u de SDWH haar kinderen een betere toekomst te bezorgen. U kunt ons op verschillende manieren ondersteunen:

Elke euro die u ons geeft wordt goed besteed. We zijn blij met elke euro.

Bankrekening : NL 81 RABO  035 18 89 086

T.n.v. Stichting Derde Wereld Hulp te Amstelveen

Bij vragen neem contact op met:

Margreet van Coeverden-Stoeckart (voorzitter),Oostermeerweg 1, 1184 Amstelveen,

tel. 020-4964430

e-mail: sdwh@ziggo.nl en/of tulipgardenindia@gmail.com