Uw steun is voor ons van levensbelang! Daarmee helpt u de kinderen van Tulip Garden een betere toekomst te bezorgen. U kunt ons op verschillende manieren ondersteunen:

Elke euro die u ons geeft wordt goed besteed. We zijn blij met elke euro.
Bankrekening: NL 81 RABO  035 18 89 086
T.n.v. Stichting Derde Wereld Hulp te Amstelveen

Bij vragen neem contact op met:
Margreet van Coeverden (voorzitter),
tel. 020-4964430
e-mail: sdwh@ziggo.nl  en/of tulipgardenindia@gmail.com