Lange tijd heeft SDWH “Asha Jyothi” ondersteund, een tehuis in India voor kinderen met een beperking. In de afgelopen jaren heeft SDWH financiële hulp aan Asha Jyothi geboden, o.a. voor het realiseren van nieuwe onderkomens voor de kinderen, voor geschikte educatie voor hen, voor adequate gezondheidszorg en voor de inrichting van een duurzame energievoorziening in het hostel. Vooral de sponsorouders in Nederland hebben een enorme bijdrage geleverd aan het welzijn en het welbevinden van de kinderen in dit tehuis.

In de laatste jaren kreeg Asha Jyothi gelukkig van meerdere kanten ondersteuning, voornamelijk vanuit de VS door mensen uit India die in de VS werken. Ook vanuit India zelf wordt actief aan fondswerving gedaan voor het Asha Jyothi hostel.
Dit is de reden waarom SDWH per 1 januari 2016 de financiële ondersteuning aan Asha Jyothi heeft stopgezet en zich volledig is gaan richten op de twee andere projecten van SDWH in India.
Vanzelfsprekend houden wij natuurlijk wel contact met Asha Jyothi na zoveel jaar met elkaar samen gewerkt te hebben.

Wij zijn u heel dankbaar voor uw support aan Asha Jyothi op wat voor wijze dan ook in de afgelopen jaren!”