In de zomer van 2014 kwam Swartha bij ons wonen. 16 jaar, HIV positief en zwanger. Op 24 september is ze bevallen van Thom die bij zijn geboorte 1500 gram woog. Dankzij de steun vanuit Nederland konden wij deze baby opvangen en gaat het nu goed met hem. Inmiddels is het een gezonde baby en het zal niet lang meer duren voor hij gaat lopen.

Een nieuwe school voor de kinderen van Tulip Garden.

Het gaat ook goed met de kinderen van Tulip Garden. Ze gingen vorig schooljaar voor het eerst naar hun nieuwe school. Een geweldige verbetering in de manier van onderwijs en dat is te merken. Alleen waren de toiletten op deze school in een erbarmelijke staat. Zo erg dat niemand meer gebruik maakte van deze toiletten en de kinderen in het open veld hun behoefte moesten doen. Dankzij een actie van Patricia ten Rouwelaar kwam er ruim voldoende geld binnen om deze toiletten te vernieuwen. De school en alle kinderen zijn hier enorm dankbaar voor.

Asha Jyothi.

Sinds lange tijd ondersteunt SDWH Asha Jyothi in India. Het tehuis voor kinderen met een beperking. Dit is destijds ontstaan door de hulpvraag van Asha Jyothi dat er op dat moment erbarmelijk aan toe was. In de afgelopen jaren heeft SDWH financiële hulp aan Asha Jyothi geboden in de vorm van geld, sponsoring van kinderen, maar ook v.w.b. het realiseren van nieuwe onderkomens, onderwijs, gezondheid, duurzame energie etc. In de loop der tijd kreeg Asha Jyothi van meerdere kanten ondersteuning, voornamelijk vanuit Amerika, maar ook vanuit India zelf. Asha Jyothi is inmiddels met die ondersteuning goed in staat om het goede werk voort te zetten zonder SDWH. Daarom heeft SDWH besloten de financiële ondersteuning aan Asha Jyothi te gaan stoppen en zich volledig te richten op de twee andere projecten van SDWH in Tulip Garden en Korokkullu.  Asha Jyothi bedankt alle sponsoren die al die jaren zoveel ondersteuning hebben geboden. Uiteraard blijven we contact houden en zonodig op ad hoc basis ondersteuning geven.

Tulip Garden Hostel

Het afgelopen jaar merkten we, als ook de ouders van de kinderen, dat er een verschil van inzicht was ontstaan over de organisatie van het hostel en van de school in Korukkolu.

In nauw overleg met de ouders van de kinderen en op hun uitdrukkelijke wens hebben we moeten besluiten om hun kinderen te huisvesten in een nieuw hostel niet ver van Tulip Garden vandaan.

SDWH heeft op heel korte termijn een pand met voldoende leefruimte en buitenruimte kunnen huren in Marlapaddu een buitenwijk van Gannavaram. Daar is in korte tijd nu een nieuw hostel voor deze kinderen ingericht waar zij rust, regelmaat, gezondheidszorg en onderwijs geboden wordt. Dit hostel wordt nu geleid door ‘onze’ Mary en de onderwijzeres Christine. De kinderen zijn direct op een goede school in de buurt ingeschreven waar ze allemaal onmiddellijk terecht konden.

Alle Korokullu-ouders maar ook de kinderen zelf zijn erg blij met deze oplossing.

Voor SDHW geeft dit nog een aantal voordelen. Beide hostels liggen dicht bij elkaar waardoor de organisatie een stuk eenvoudiger wordt en efficiënter kan worden ingericht. We hebben ook beter inzicht in de kwaliteit van het onderwijs en de zorg aan de kinderen hetgeen juist aanleiding was tot het geding.

Hoewel dit een tijdelijke oplossing is hebben we er vertrouwen in dat dit een goede, structurele en stabiele situatie voor de kinderen is.

Het bestuur van de SDWH gaat zich de komende periode beraden op de vraag hoe we de ondersteuning van de kinderen op lange termijn kunnen invullen.

Een nieuwe jeep

Dankzij een gulle gever konden we eindelijk een nieuwe jeep aanschaffen. De oude jeep was niet meer te repareren De jeep gebruiken wij om ons tussen de verschillende huizen te verplaatsten en om met de kinderen naar het ziekenhuis in de stad te gaan, zo’n 25 kilometer verderop. De meeste kinderen moeten daar 1 x per maand naar toe voor controle en/of laboratorium onderzoek. Het is te duur om dat met de schoolbus te doen vanwege het hoge brandstof verbruik. De kwaliteit van de wegen is erg slecht in India en daarom is een goede jeep onontbeerlijk voor ons.

Ondersteuning van het artsen team uit Nederland.

Blij zijn we met het jaarlijkse bezoek van de kinderartsen uit Nederland. De artsen kijken de kinderen allemaal na en overleggen met de plaatselijk artsen. Zo dragen ze ook kennis over aan de artsen in India en daar is de plaatselijke bevolking ook weer mee gebaat. Mede dankzij deze artsen gaat het goed met de gezondheid van alle kinderen.

Ondersteuning van de vrijwilligers

Ook in deze zomervakantie konden we weer rekenen op een aantal vrijwilligers zoals Patrick, Wonna, Pascal en Marijke die speciaal in deze warme periode al voor de derde keer naar India komen om leuke dingen met de kinderen te doen zoals een dagje naar het zwembad, een keer naar de film en gewoon op het terrein leuke spelletjes doen. Samen met alle kinderen werd er een feestelijke maaltijd bereid. De kinderen hebben genoten van deze periode. Ook kwam Monique Udo weer naar Tulip Garden om muziekles te geven.

Onze tuin in Tulip Garden

We zijn heel blij met de jaarlijkse donatie voor onze moestuin in Tulip Garden. We zijn niet langer afhankelijk van de schommelende prijzen voor groeten en rijst.Korukkolu.

Renovatie aan het dak van Tulip Garden

Het dak op Tulip Garden was hard aan een renovatie toe. Regelmatig waren al reparaties uitgevoerd, maar nu is de toplaag verwijderd en totaal vervangen.