COR Young Hearts, een enthousiast team van jonge professionals gekoppeld aan Stichting COR, hebben het afgelopen jaar tijdens de lange, strenge lockdown in India, veel gedaan voor de kinderen in Tulip Garden.

Zij hebben het ‘buddy programma’ gelanceerd, waar 13 kinderen op basis van hun studierichting, gelinkt aan een buddy in Nederland, hulp bij bepaalde vakken en huiswerk kregen en vaak een persoonlijke vertrouwensband opgebouwd hebben.
De resultaten zijn geweldig: er zijn aanzienlijke verbeteringen behaald in de schoolresultaten van kinderen én zij hebben hen advies kunnen geven bij het maken van de juiste keuze voor een universiteit.

Ook hebben zij twee succesvolle inzamelingsacties gehouden: De eerste actie in december voor een laptop om de contactmomenten met de buddies te faciliteren en de kwaliteit van het lesgeven te verhogen.
De tweede actie werd uit nood geboren toen in juni bleek dat er bij Tulip Garden een groot tekort was aan fruit en vitamines ten gevolge van Covid-19. Met de opbrengsten van de inzameling begin juni hebben zij alle kinderen van Tulip Garden voor meerdere maanden dagelijks van een stuk fruit en vitaminepil kunnen voorzien.

Om de kinderen af en toe even de ellende, onzekerheid en het verdriet rondom Covid-19 te doen vergeten, hebben zij quiz- en bingo-middagen georganiseerd. Tot groot plezier van de kinderen die het zo leuk vonden dat ze het moment van ‘Bingo’ roepen liever uitstelden omdat het spelletje dan nog even voort zou duren. Met plezier zullen de COR Young Hearts ook in 2022 quiz of bingo-middagen organiseren voor de kinderen in Tulip Garden.