Al meer dan 30 jaar ondersteunt de SDWH  het St. Anne’s Childrens hostel & school in Korokullu.  Dit huis wordt geleid door zusters waarvan de samenstelling wisselt. Jarenlang is deze samenwerking erg goed gegaan.

Veel kinderen hebben de basisschool op Korukollu doorlopen en zijn doorgestroomd naar vervolgopleidingen. Dit is mogelijk gemaakt door uw steun aan deze kinderen.

Regelmatig voeren wij gesprekken met de organisatieleiding van St Anne’s.

Het afgelopen jaar merkten wij (en de ouders van de kinderen) dat er een verschil van inzicht was ontstaan over de organisatie van het hostel en van de school.

In grote lijnen komt het er op neer dat het bestuur van SDWH meer transparantie verwacht in het handelen van de algemene leiding in het hostel en in de school. Het proces van afspraken maken over de samenwerking tussen hen en onze vertegenwoordigers en over de borging van kwaliteit van het onderwijs en de gezondheidszorg verloopt de laatste tijd moeizaam. Wij bleven wel in gesprek met hen het afgelopen jaar maar helaas merkten we dat de organisatie van St Anne’s geen verandering voor de toekomst kon garanderen.

In nauw overleg met de ouders van de kinderen en op hun uitdrukkelijke wens hebben we moeten besluiten om hun kinderen te huisvesten in een nieuw hostel niet ver van Tulip Garden vandaan.

SDWH heeft op heel korte termijn een pand met voldoende leefruimte en buitenruimte kunnen huren in Marlapaddu een buitenwijk van Gannavaram. Daar is in korte tijd nu een nieuw hostel voor deze kinderen ingericht waar zij rust, regelmaat, gezondheidszorg en onderwijs geboden wordt. Dit hostel wordt nu geleid door ‘onze’ Mary en de onderwijzeres Christine. De kinderen zijn direct op een goede school in de buurt ingeschreven waar ze allemaal onmiddellijk terecht konden.

Alle Korokullu-ouders maar ook de kinderen zelf zijn erg blij met deze oplossing.

Voor SDHW geeft dit nog een aantal voordelen. Beide hostels liggen dicht bij elkaar waardoor de organisatie een stuk eenvoudiger wordt en efficiënter kan worden ingericht. We hebben ook beter inzicht in de kwaliteit van het onderwijs en de zorg aan de kinderen hetgeen juist aanleiding was tot het geding.

 

Hoewel dit een tijdelijke oplossing is hebben we er vertrouwen in dat dit een goede, structurele en stabiele situatie voor de kinderen is.

Het bestuur van de SDWH gaat zich de komende periode beraden op de vraag hoe we de ondersteuning van de kinderen op lange termijn kunnen invullen.

Ook met St Anne’s zullen we nog in gesprek blijven om alle mogelijkheden voor de toekomst open te houden.

 

We houden u natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

 

Asha Jyothi 

Sinds lange tijd ondersteunt SDWH “Asha Jyothi” in India, het tehuis voor kinderen met een beperking. In de afgelopen jaren heeft SDWH financiële hulp aan Asha Jyothi geboden, o.a. voor het realiseren van nieuwe onderkomens voor de kinderen, voor geschikte educatie voor hen, voor adequate gezondheidszorg en voor de inrichting van een duurzame energievoorziening in het hostel. Vooral de sponsorouders in Nederland hebben een enorme bijdrage geleverd aan het welzijn en het welbevinden van de kinderen in dit tehuis.

In de laatste jaren kreeg Asha Jyothi gelukkig van meerdere kanten ondersteuning, voornamelijk vanuit Amerika door Indiase mensen die in Amerika werken. Ook vanuit India zelf wordt actief aan fondswerving gedaan voor het Asha Jyothi hostel.
Dit is de reden waarom SDWH besloten heeft de financiële ondersteuning aan Asha Jyothi te gaan stoppen en zich volledig te richten op de twee andere projecten van SDWH in India.

Bovenstaande houdt o.a. ook in dat wij de sponsoring van de kinderen in Asha Jyothi via SDWH gaan stopzetten per 1 januari 2016. Vanzelfsprekend houden wij natuurlijk wel contact met Asha Jyothi na zoveel jaar met elkaar samen gewerkt te hebben.

.
Wij zijn u heel dankbaar voor uw support aan Asha Jyothi op wat voor wijze dan ook in de afgelopen