Quinten Schouten is weer in Asha Jyothi. In Nederland hij werkt in de zorg en in het speciaal onderwijs voor kinderen met een beperking. Zijn doel is kennis  over te dragen aan de verzorgenden en deze  ook toe te passen op de kinderen. Dus op Asha Jyothi kan hij goed werk verrichten.