De ouderen kinderen helpen de jongere met hun studie